Maklumat Pinjaman Peribadi Swasta di Malaysia

Pinjaman peribadi swasta atau personal loan adalah merupakan salah satu kemudahan pinjaman kewangan daripada badan bukan kerajaan seperti pinjaman peribadi swasta bank, syarikat kewangan berdaftar dan sebagainya dengan pembayaran balik pada jumlah yang tetap setiap bulan bagi sesuatu tempoh yang telah ditetapkan dan dipersetujui. Kadar faedah pinjaman peribadi biasanya adalah pada sekitar 1%, 1.5% hingga 3.9% sebulan bergantung kepada tempoh bayaran balik. Pemohon yang mendapat kelulusan pinjaman akan memperoleh wang secara tunai dan kadar faedah yang biasanya lebih rendah daripada pengunaan kad kredit.

Jika anda berminat untuk memohon skim pinjaman seperti ini, anda sepatutnya menyemak terlebih dahulu syarat-syarat pinjaman peribadi swasta 2010 dan juga terma dan syarat pinjaman peribadi swasta 2011 kerana biasanya terdapat sedikit perubahan syarat jika anda memohon pinjaman pada tahun ini. Tetapi perubahan ini biasanya tidak begitu ketara dan mendesak sekiranya tempoh tersebut hanya dalam sekitar 3 hingga 5 tahun tetapi tidak ada salahnya jika kita mahu menyemak bukan? Dan saya pasti anda pun mahu permohonan pinjaman anda itu kelak akan diluluskan tanpa sebarang masalah.

Selain itu, jika anda seorang yang telah disenaraihitamkan dan mahu membuat pinjaman, anda sepatutnya menyemak syarat kelayakan bagi pinjaman peribadi swasta blacklist. Kerana biasanya syarat dan kelayakan peminjam yang telah disenaraihitamkan berbeza dengan mereka yang tidak disenaraihitamkan. Jadi jika anda merupakan salah seorang yang disenaraihitamkan, maka semaklah terma dan syarat kelayakan bagi pinjaman peribadi swasta 2010 blacklist ataupun dengan menyemak peraturan pinjaman peribadi swasta blacklist 2011. Maklumat ini sepatutnya dapat memberikan anda serba sedikit idea untuk memilih jenis dan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kemampuan dan situasi anda sekarang.

Bagi mereka yang berasal dari Negeri Johor dan mahu membuat pinjaman peribadi, sebenarnya banyak institusi kewangan bukan kerajaan yang menawarkan pinjaman peribadi swasta di Johor. Anda hanya perlu mencari dan mengenal pasti syarikat swasta yang berdaftar dengan kerajaan untuk membuat pinjaman peribadi swasta Johor. Paling sesuai, anda dinasihatkan untuk menyemak terlebih dahulu terma dan syarat kelayakan pinjaman peribadi swasta Johor 2011 supaya anda bolehlah memilih jenis pinjaman yang paling sesuai untuk anda.

Selain itu, anda juga boleh memilih pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank - bank swasta seperti pinjaman peribadi AmBank, pinjaman peribadi swasta CIMB ataupun pinjaman peribadi swasta Bank Rakyat yang berada dalam negeri Johor kerana ini lebih senang dan terjamin daripada sebarang penipuan walaupun kelulusannya adalah lebih ketat sedikit. Sekiranya pakej-pakej pinjaman tersebut tidak sesuai dengan anda, maka anda boleh juga memohon pinjaman peribadi dari Maybank, Bank Simpanan Nasional, Bank Islam, Agrobank dan juga pinjaman peribadi dari Bank Muamalat. Untuk pengetahuan anda semua, pada dasarnya, tiada perbezaan yang besar syarat dan kelayakan untuk membuat pinjaman peribadi di setiap negeri di dalam Malaysia. Syarat pinjaman di semenanjung Malaysia biasanya sama sahaja dengan syarat pinjaman peribadi swasta di Sabah [1] dan juga di  Sarawak.

Akhir sekali, jika anda memerlukan pinjaman kewangan sekarang, semaklah kelayakan pinjaman peribadi anda dengan institusi kewangan yang sah seperti bank dan sebagainya untuk menentukan berapa jumlah maksimum yang anda layak pinjaman berdasarkan keadaan dan komitment kewangan anda sekarang. Sekian dan semoga artikel ini bermanfaat kepada semua.

Pinjaman Peribadi Bank Rakyat Aslah

Terdapat beberapa jenis personal loan atau pinjaman peribadi Bank Rakyat yang ditawarkan kepada peminjam. Walau bagaimanapun, kesemua jenis tersebut mempunyai nama yang sama iaitu Aslah Personal Financing yang berkonsepkan kewangan Islam.  Kadar faedah pinjaman peribadi bank rakyat 2010 yang paling rendah adalah sebanyak 3.25 peratus tetapi kadar ini mungkin akan berubah bergantung kepada jenis pinjaman, jumlah pinjaman dan tempoh bayaran balik yang akan ditetapkan dalam perjanjian.

Begitu juga dengan kadar faedah pinjaman peribadi bank rakyat 2011 tidak banyak berubah berbanding dengan kadar pada tahun sebelumnya dan sehingga pada bulan November 2011 pun tidak ada perubahan yang ketara.  Jika anda adalah pekerja dalam sektor swasta dan mahu memohon pinjaman peribadi bank rakyat untuk kakitangan swasta, antara syarat yang dikenakan ialah pendapatan minimum sebanyak RM 3,000.00 dan sudah bekerja selama 3 tahun dan juga berumur antara 18 hingga 55 tahun.

Manakala, bagi mereka yang ingin membuat pinjaman peribadi bank rakyat untuk kakitangan kerajaan pula, Bank Rakyat hanya mengenakan syarat gaji kasar sebanyak RM 1,000.00 dan tempoh perkhidmatan minimum 6 bulan dan juga berumur antara 18 hingga 60 tahun. Syarat ini juga adalah sah bagi pinjaman peribadi bank rakyat untuk tentera. Jadi bagi kakitangan pasukan tentera yang memenuhi kelayakan seperti yang saya nyatakan di atas, bolehlah pergi ke mana-mana cawangan Bank Rakyat yang terdekat untuk mendapatkan borang permohonan sekiranya berminat.

Terdapat beberapa perbezaan dalam jadual pembayaran balik pinjaman peribadi bank rakyat bergantung kepada jenis pakej pinjaman, jumlah pinjaman dan tempoh bayaran balik yang anda dapat dan dipersetujui bersama dengan Bank Rakyat. Begitu juga dengan kadar faedah pinjaman juga bergantung kepada faktor-faktor yang saya nyatakan di atas dan kadar ini adalah tidak berbeza dengan kadar yang ditawarkan oleh bank lain seperti pinjaman peribadi BSN dan pinjaman peribadi Maybank. Tetapi, anda hanya perlu ingat bahawa semakin lama tempoh bayaran balik yang anda pohon, maka semakin tinggi kadar faedah yang akan dikenakan oleh Bank Rakyat dan keadaan ini juga adalah lebih kurang sama bagi semua bank-bank yang ada di dalam Negara Malaysia.

Walaubagaimana pun, jika anda hendak buat pinjaman dengan Bak Rakyat, semua komitment dan juga hutang anda di luar slip gaji akan diperiksa dan diambilkira untuk menentukan kelayakan anda. Oleh itu, kalau anda sudah pun mempunyai hutang dari syarikat kewangan lain walaupun tidak dimasukkan dalam penyata gaji, peluang kelulusan anda dengan bank ini sangat tipis atau tak ada langsung. Lagi teruk kalau anda ada masalah senarai hitam CTOS atau CCRIS, memang sah permohanan anda dengan Bank Rakyat atau dengan mana-mana bank sekali pun akan gagal. Sekian dahulu, jumpa lagi di artikel yang seterusnya.

Pinjaman Peribadi Bank Simpanan Nasional

Untuk pengetahuan anda semua, terdapat tiga jenis pinjaman peribadi BSN yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional kepada para peminjam. Jenis yang pertama ialah Sandaran Sijil Simpanan Tetap (STT) yang ditawarkan kepada pemegang Sijil Simpanan Tetap BSN dan boleh dipohon dengan mudah iaitu hanya menggunakan Sijil Simpanan Tetap BSN anda. Jenis pinjaman seperti ini tidak ditawarkan oleh bank lain seperti dalam pinjaman peribadi CIMB Bank dan pinjaman di Bank Islam.

Manakala jenis yang kedua dipanggil Executive-1 yang merupakan pakej personal loan atau pinjaman peribadi yang ditawarkan khas untuk pekerja-pekerja eksekutif yang mana jumlah pinjaman boleh mencecah sehingga RM 30,000. Jenis yang ketiga pula diberi nama Skim Pinjaman Institusi Kewangan (SPIK) yang ditawarkan kepada eksekutif institusi kewangan yang mana pinjaman boleh mencecah sehingga RM 100,000. Setiap pakej pinjaman peribadi BSN mempunyai syarat yang berbeza dan begitu juga dengan kadar faedah yang akan berbeza mengikut jenis pakej, jumlah pinjaman dan juga tempoh bayaran balik. 

Saya dapati syarat dan kelayakan minimum untuk mendapat pinjaman peribadi BSN untuk kakitangan kerajaan pada tahun 2011, tidak banyak bezanya dengan tahun ini. Pada pendapat saya pakej pinjaman peribadi BSN yang sesuai untuk kakitangan kerajaan ialah STT dan Executive-1 dan begitu juga dengan pinjaman peribadi BSN untuk kakitangan swasta adalah. Pinjaman peribadi SPIK pula hanya dihadkan kepada kakitangan institusi kewangan sama ada mereka berkhidmat dengan kerajaan ataupun swasta sahaja.

Seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelum ini, terma dan syarat bagi pinjaman peribadi BSN 2011 tidak jauh bezanya degan syarat dan kelayakan minimum pada tahun ini dan begitu juga degan tahun-tahun yang sebelumnya seperti pinjaman peribadi BSN 2010. Mengenai pinjaman peribadi BSN islamic 2011, saya rasa semua bank-bank di Malaysia khususnya mempunyai sistem kewangan yang berasaskan Islam, cuma ada yang ditawarkan dengan cara yang berbeza mengikut pakej yang ditawarkan.

Sebenarnya pinjaman peribadi bank simpanan nasional 2011 terdapat satu perubahan berbanding dari tahun sebelumnya dan juga pada tahun ini, tetapi maklumat tersebut sudah tidak ada lagi dalam laman sesawang bank ini. Malahan pinjaman peribadi bank simpanan nasional merupakan antara pakej pinjaman yang sangat mendapat sambutan dari orang ramai kerana tawarannya yang sangat menarik dan berpatutan. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang pinjaman peribadi BSN, silalah berkunjung ke laman web rasmi mereka di www.bsn.com.my [1].

Akan tetapi pakej pinjaman peribadi BSN memerlukan penjamin dan gaji kasar sekurang-kurangnya RM2,000. Tambahan pula jika anda hendak buat pinjaman dengan bank ini, semua komitment dan juga hutang anda walaupun tidak dinyatakan dalam slip gaji akan diambil kira untuk menentukan kelayakan anda. Oleh itu, kalau anda sudah pun mempunyai hutang yang agak banyak dari institusi kewangan lain tetapi tidak ada dalam penyata gaji, peluang anda sangat tipis atau tak ada langsung. Apatah lagi kalau anda blacklisted CTOS atau CCRIS, sudah tentu pemohonan anda akan ditolak mentah-mentah oleh pihak BSN ataupun dengan mana-mana bank sekali pun. Sekian dahulu, terima kasih.

Tentang Pinjaman Peribadi CIMB Bank

Terdapat tiga pakej pinjaman peribadi CIMB yang ditawarkan iaitu Xpress Cash Financing-i, Pembiayaan Peribadi Sektor Awam-i dan Cash Plus Financing-i. Semua pakej pinjaman peribadi bank CIMB ini tidak memerlukan penjamin dan kelulusannya juga adalah sangat cepat iaitu 3 hari saja. Tidak ada sebarang perubahan yang ketara di dalam terma dan syarat bagi pinjaman peribadi CIMB 2011 berbanding tahun ini.

Untuk pengetahuan anda, terdapat pakej yang berbeza bagi pinjaman peribadi CIMB swasta dan pakej pinjaman peribadi CIMB kakitangan awam yang ditawarkan oleh bank ini. Dan jika anda meneliti kedua-dua jenis pakej ini, anda akan dapati ia mempunyai syarat dan kelayakan minimum yang agak berbeza juga. Misalnya, pakej Pembiayaan Peribadi Sektor Awam-i hanya ditawarkan untuk kakitangan kerajaan sahaja. Walaupun terdapat perbezaan, tetapi ada juga persamaan yang boleh diteliti dari pakej-pakej dari bank lain seperti pinjaman peribadi Bank Islam dan juga Public Bank.

Seperkara lagi, semua pakej yang ditawarkan ini termasuk dalam pinjaman peribadi CIMB islamic seperti mana yang sudah pun ditawarkan dahulu iaitu dalam pinjaman peribadi CIMB islamic 2011. Sebenarnya, jumlah pinjaman peribadi CIMB Express boleh dipohon sehingga 5 kali ganda daripada jumlah pendapatan anda dan ini sangat memberi kemudahan bagi mereka yang sangat memerlukan wang untuk tujuan peribadi mahupun bagi tujuan perniagaan.

Kadar faedah umum yang biasa bagi personal loan atau pinjaman peribadi CIMB ialah 3.88 hingga 4.99 peratus. Walau bagaimanapun, kadar ini akan berubah bergantung kepada jenis pakej, jumlah pinjaman dan juga tempoh bayaran balik yang telah anda pohon dan diluluskan oleh pihak bank ini. Untuk keterangan yang lebih lanjut lagi, anda bolehlah melayari laman web rasmi bank ini dan menyemak senarai  pinjaman peribadi CIMB Bank [1] dan jadual yang telah mereka sediakan untuk para pengunjung. Walaubagaimana pun, pihak CIMB tidak menawarkan pakej untuk overlap atau menutup pinjaman lama anda.

Selain itu, masalah akan timbul jika anda sudah pun mempunyai hutang yang agak banyak dari institusi kewangan yang lain tetapi tidak dimasukkan dalam penyata gaji jika anda hendak buat pinjaman dengan bank CIMB kerana semua komitment dan juga hutang anda di luar slip gaji akan diperiksa dan diambilkira oleh CIMB untuk menentukan kelayakan anda. Dan peluang pinjaman anda diluluskan dengan bank ini amat tipis atau tak ada peluang langsung. Lebih-lebih lagi jika anda ada masalah CTOS atau CCRIS, memang confirm anda tak boleh memohon dengan bank ini mahupun dengan mana-mana bank lain sekali pun. Sekian dahulu, terima kasih kerana mengunjungi laman ini.

Pakej Pinjaman Peribadi Bank Islam

Terdapat dua pakej yang ditawarkan dalam pinjaman peribadi bank Islam yang dinamakan Personal Financing-i yang dibahagikan kepada jenis iaitu Package dan Non-Package. Beza yang ketara bagi kedua-dua pakej ini ialah pinjaman Package langsung tidak memerlukan sebarang penjamin, manakala pinjaman Non-Package memerlukan penjamin bagi jumlah pinjaman yang melebihi RM30,000. Syarat ini juga telah diguna pakai dalam pinjaman peribadi bank Islam tahun 2010.

Dari segi tempoh bayaran balik pula, kedua-dua pakej ini tidak jauh berbeza iaitu masing-masing menawarkan tempoh maksimum 10 dan 15 tahun. Dari segi faedah yang dikenakan pula, ianya berbeza sekitar 1 hingga 2 peratus bergantung kepada tempoh bayaran balik personal loan atau pinjaman peribadi tersebut. Manakala kedua-dua pakej menawarkan jumlah pinjaman minimum yang sama iaitu RM 10,000 dan masing-masing pakej menawarkan jumlah pinjaman maksimum sebanyak RM 150,000 dan RM 200,000.

Kebanyakan syarat bagi pinjaman peribadi bank Islam tidak jauh berbeza dari syarat yang dikeluarkan oleh bank-bank lain dalam Malaysia contohnya pinjaman peribadi Maybank dan pinjaman peribadi Agrobank. Begitu juga terma dan syarat yang dikenakan dalam pinjaman peribadi bank Islam untuk kakitangan swasta. Ianya tiada perbezaan yang ketara dari segi umur dan kelayakan minimum. Kelebihan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Islam ini ialah ia dilindungi oleh Insuran Takaful Pinjaman Peribadi.

Jika anda mahu mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan pinjaman peribadi Bank Islam [1] dan jadual pembayaran, anda bolehlah berkunjung ke laman sesawang mereka yang rasmi di pautan yang telah saya sediakan. Di sana, anda akan memperolehi maklumat yang komprehensif dan terkini berhubung pinjaman peribadi bank Islam dan juga jadual pinjaman terbaru yang mereka tawarkan khususnya untuk membantu rakyat memenuhi tuntutan kewangan mereka.

Walaubagaimana pun, jika anda hendak buat pinjaman dengan bank Islam, semua komitment dan juga hutang anda, walaupun tidak tercatat dalam slip gaji, akan diperiksa dan diambilkira untuk menentukan kelayakan anda. Jadi, kalau anda sudah pun mempunyai hutang yang agak banyak dari bank dan institusi kewangan lain tetapi tidak ditulis dalam slip gaji, peluang permohonan pinjaman anda diluluskan oleh bank ini memang amat tipis sekali atau tiada langsung. Lagi teruk kalau anda menghadapi masalah CTOS atau CCRIS, sudah tentu anda tak ada peluang langsung memohon dengan Bank Islam ataupun dengan mana-mana bank sekali pun. Sekian dan terima kasih.

Kelebihan Pinjaman Peribadi Maybank

Pinjaman peribadi Maybank merupakan pinjaman yang tidak memerlukan cagaran dan penjamin dan diberi nama sebagai “Maybank Personal Loan”. Ia menawarkan sistem bayaran balik yang tetap dengan kadar serendah RM 115.28 sebulan. Jumlah minimum pinjaman yang ditawarkan adalah sebanyak RM 5,000 dan jumlah maksimum adalah RM 100,000. Manakala tempoh bayaran balik minimum adalah setahun dan maksimum selama 6 tahun ataupun 72 bulan.

Bank ini juga ada menawarkan pinjaman peribadi Maybank islamic yang berasaskan syariah dikenali sebagai Murabahah Cash Line Facility-i  yang mana sangat sesuai bagi mereka yang memerlukan kewangan untuk memulakan perniagaan, menambah modal perniagaan, kegunaan peribadi dan juga untuk membeli aset lain seperti tanah dan lain-lain. Untuk pengetahuan anda, pakej ini telah pun ditawarkan dalam pinjaman peribadi Maybank 2011 sehinggalah ke hari ini.

Kelebihan-kelebihan lain pakej personal loan atau pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Maybank ialah kelulusan yang cepat, tiada yuran proses, ada ganjaran TreatsPoints dan banyak lagi manfaat yang lain. Pakej-pakej pinjaman peribadi Maybank ini juga boleh dipohon oleh kakitangan kerajaan mahupun mereka yang berkhidmat di dalam bidang swasta. Tidak terkecuali juga mereka yang bekerja sendiri, boleh juga memohon pinjaman peribadi Maybank jika mempunyai kelayakan yang minimum iaitu mempunyai pendapatan kasar sebanyak RM 2,500.

Pakej ini ada kelebihannya yang tersendiri berbanding pakej-pakej pinjaman peribadi bank lain. Sekiranya anda berminat untuk memohon pinjaman peribadi Maybank, anda bolehlah mendapatkan maklumat yang lebih terperinci lagi berkenaan jadual pinjaman dan kadar bayaran balik dari laman web rasmi Maybank iaitu www.maybank2u.com.my [1].

Yang sedihnya, jika anda hendak buat pinjaman dengan bank ini, kesemua komitment dan hutang anda di luar slip gaji akan diperiksa dan diambilkira untuk menentukan kelayakan anda. Kalau anda sudah pun mempunyai hutang yang banyak dari bank atau syarikat lain, tetapi tidak dinyatakan dalam slip gaji, peluang pinjaman anda diluluskan dengan bank ini sangat rendah atau tiada langsung. Lagi-lagi kalau anda menghadapi masalah CTOS ataupun CCRIS, baik anda lupakan untuk memohon pinjaman dengan Maybank ataupun dengan mana-mana bank lain sekali pun. Sekian, dan jumpa lagi.

Maklumat Pinjaman Peribadi Public Bank

Untuk pengetahuan anda, pinjaman peribadi Public Bank sebenarnya berdasarkan konsep Bai Al-Einah (jual beli) yang dikenali sebagai BAE Personal Financing-i dan Plus BAE Personal Financing-i. Sesiapa sahaja yang layak boleh memohon pinjaman ini. Antara kelayakan yang diperlukan oleh pihak Public Bank ialah anda mestilah rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan sudah menjadi pekerja sepenuh masa sekurang-kurangnya selama 6 bulan dalam mana-mana agensi yang disahkan oleh pihak Public Bank.

Syarat-syarat dalam pinjaman peribadi public bank 2011 adalah sama dengan syarat dan kelayakan minimum yang diperlukan oleh mereka pada tahun ini juga. Syarat ini dikekalkan kerana ia masih lagi relevan kepada keperluan dan kelayakan peminjam dalam tahun ini dan saya percaya sistem ini akan terus diguna pakai pada masa akan datang bukan hanya bank ini saja tapi bank-bank yang lain juga menggunakan sistem penilaian kelayakan bakal peminjam yang serupa.

Seperti yang saya sudah nyatakan di atas, personal loan atau pinjaman peribadi public bank adalah berasaskan islamic finance. Untuk maklumat anda, pakej Plus BAE Personal Financing-i adalah ditawarkan khususnya kepada para pelanggan asal Public Islamic Bank yang mempunyai rekod pembayaran yang baik dan mereka ini layak memohon bantuan kewangan tanpa sebarang cagaran dan juga penjamin. Ini adalah penghargaan pihak public bank kepada pelanggan-pelanggan mereka yang setia. Pakej seperti ini tidak ditawarkan dalam pinjaman peribadi Agrobank, Bank Muamalat dan juga Bank Kuwait.

Antara kelebihan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh public bank ialah tidak memerlukan penjamin, jumlah pinjaman mencecah RM 150, 000, tempoh bayaran balik sehingga 20 tahun, tempoh kelulusan yang cepat, terdapat cara bayaran balik yang pelbagai dan banyak lagi. Anda juga boleh melawat laman web rasmi Public Bank [1] dan meneliti maklumat dengan lebih terperinci lagi berkenaan pinjaman peribadi, jadual pembayaran dan tawaran mereka yang baru dan lengkap.

Tetapi, jika anda hendak buat pinjaman dengan bank ini, semua komitment dan juga hutang anda di luar slip gaji akan diperiksa dan diambilkira untuk menentukan kelayakan anda. Oleh itu, kalau anda sudah pun mempunyai hutang yang agak banyak dari bank dan syarikat kewangan lain tapi tidak dicatatkan dalam penyata gaji, peluang pinjaman anda diluluskan dengan Public Bank memang tipis sekali ataupun langsung tiada. Apatah lagi kalau anda ada masalah CTOS atau CCRIS, sudah tentu permohonan anda dengan bank ini tidak akan diluluskan dan begitu juga dengan bank-bank yang lain. Sekian dahulu, jumpa lagi.

Pinjaman Peribadi Agrobank Asas Tani

Terdapat dua pakej yang ditawarkan dalam pinjaman peribadi agrobank iaitu AgroCash (Wawasan Tani) dan AgroCash-i (Bai' Al-Inah). Pakej AgroCash (Wawasan Tani) disediakan untuk kakitangan kerajaan bagi kemudahan pinjaman peribadi bagi tujuan pembiayaan kewangan berkaitan dengan aktiviti pertanian dan juga industri asas tani.

Manakala, pakej AgroCash-i (Bai' Al-Inah) pula disediakan oleh Agrobank untuk kakitangan kerajaan dan juga kakitangan syarikat swasta bertaraf GLC terpilih untuk tujuan pembiayaan yang sama dengan pakej pertama tadi.

Untuk pengetahuan anda, pakej-pakej yang saya sebutkan tadi telah pun perkenalkan dalam personal loan atau pinjaman peribadi Agrobank 2011 sehinggalah ke hari ini. Semua pakej yang saya terangkan tadi adalah mewajibkan pelanggan untuk mengambil skim takaful kredit sebagai perlindungan kredit sekiranya berlaku sebarang kerugian ataupun bencana yang dihadapi oleh peminjam kelak. Perlindungan jenis takaful ini juga ditawarkan oleh bank-bank lain contohnya seperti dalam pinjaman peribadi bank Muamalat dan pinjaman peribadi Bank Kuwait.

Kadar faedah yang dikenakan oleh Agrobank juga adalah rendah iaitu 2 hingga 3.75 peratus bergantung kepada tempoh bayaran balik yang anda pohon. Untuk maklumat yang lebih lanjut dan terperinci berkenaan pinjaman peribadi Agrobank, anda boleh lah melayari laman sesawang rasmi mereka di www.agrobank.com.my [1].

Walaubagaimana pun, jika anda hendak buat pinjaman dengan bank ini, semua komitment dan juga hutang anda di luar slip gaji akan diperiksa dan diambilkira untuk menentukan kelayakan anda. Oleh itu, kalau anda sudah pun mempunyai hutang yang agak banyak dari institusi kewangan yang lain tetapi tidak dimasukkan dalam penyata gaji, peluang pinjaman anda diluluskan dengan bank ini amat tipis atau langsung tiada. Kalau anda ada masalah CTOS atau CCRIS, memang sah tak boleh memohon dengan Agrobank ataupun dengan mana-mana bank sekali pun. Sampai disini dahulu, sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.

Maklumat Pinjaman Peribadi Bank Muamalat

Terdapat tiga pakej utama yang ditawarkan dalam pinjaman peribadi Bank Muamalat iaitu pakej untuk tentera, kakitangan kerajaan dan pakej pinjaman untuk kakitangan organisasi-organisasi yang terpilih di seluruh negara. Ketiga-tiga pakej ini tidak memerlukan penjamin.

Pakej pinjaman peribadi Bank Muamalat untuk tentera / askar ditawarkan bagi tujuan pelaburan dan juga persediaan persaraan. Kakitangan tentera atau askar yang berkhidmat di bawah skim perkhidmatan berpencen adalah layak memohon pakej ini. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM 10,000 hingga RM 200,000 dan tempoh bayaran balik yang diberi adalah selama 12 bulan hingga 102 bulan. Kadar faedah yang dikenakan pula adalah sebanyak 6.75 peratus setahun. Untuk maklumat anda, pakej seperti ini tidak ditawarkan dalam pinjaman peribadi Bank Kuwait.

Manakala, pakej personal loan atau pinjaman peribadi Bank Muamalat bagi kakitangan kerajaan juga ditawarkan untuk tujuan pelaburan dan juga persediaan kewangan bila bersara nanti. Kakitangan kerajaan yang bekerja sepenuh masa dan berpencen layak untuk memohon pakej ini. Jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik dan kadar faedah yang ditawarkan oleh pihak Bank Muamalat adalah sama dengan jumlah, tempoh dan kadar faedah yang ditawarkan pada kakitangan tentera.

Pakej pinjaman peribadi Bank Muamalat untuk kakitangan organisasi terpilih pula menawarkan pinjaman kewangan bagi tujuan melunaskan hutang dan juga pelaburan. Kakitangan dari organisasi swasta terpilih seperti Telekom Malaysia, TNB, SIRIM dan agensi GLC yang lain adalah layak memohon pakej ini. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM 5,000 hingga RM 150,000. Manakala, tempoh bayaran balik pula adalah dari 3 hingga 10 tahun. Kadar faedah yang dikenakan pula adalah dari 5.5 hingga 11 peratus setahun.

Pakej, jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik bagi pinjaman peribadi Bank Muamalat 2011 adalah lebih kurang sama dengan tahun sebelumnya dan begitu juga dengan apa yang ditawarkan pada tahun ini. Untuk keterangan yang lebih lanjut, anda bolehlah melayari laman web Bank Muamalat [1] untuk menyemak sendiri pakej-pakej tersebut dengan lebih terperinci sebelum membuat permohonan. Tapi kalau nak pinjam dengan bank ni, komitment dan hutang anda di luar slip gaji pun akan diperiksa dan diambil kira kesemuanya untuk menentukan kelayakan anda. Jadi kalau anda sudah ada hutang yang agak banyak dari tempat lain tetapi tidak dinyatakan dalam penyata gaji, kebarangkalian pinjaman anda diluluskan dengan bank ini adalah sangat tipis atau tiada langsung. Sekian dan terima kasih.

Pinjaman Peribadi Bank Kuwait di Malaysia

Terdapat 3 pakej utama pinjaman peribadi Bank Kuwait atau lebih dikenali sebagai "Kuwait Finance House" atau "KFH Malaysia" [1] sebagai singkatannya. Pakej-pakej tersebut ialah Murabahah Personal Financing-i, Personal Financing-i Umrah and Hajj dan juga Personal Financing-i Government Sector. Ketiga-tiga pakej ini menawarkan pinjaman peribadi bagi tujuan yang berbeza-beza. Untuk pengetahuan anda, hampir kesemua pakej perkhidmatan pinjaman kewangan yang ditawarkan oleh KFH ini diruruskan oleh Syarikat Coshare Holding Berhad.

Pakej Murabahah Personal Financing-i ditawarkan oleh Kuwait Finance House adalah untuk tujuan pembiayaan keperluan peribadi. Jumlah tawaran pinjaman adalah dari RM 10,000 hingga RM 100,000 dan tempoh bayaran balik pula adalah dari 2 hingga 7 tahun. Individu yang layak memohon pakej pinjaman peribadi Kuwait Finance House ini adalah mereka yang berumur 18 hingga 55 tahun, minimum 2 tahun tempoh bekerja dalam jabatan kerajaan, syarikat swasta senarai awam, syarikat antarabangsa dan syarikat swasta terkemuka yang lain bergantung kepada budi bicara Kuwait Finance House.

Pakej personal loan atau pinjaman peribadi Personal Financing-i Umrah pula ditawarkan untuk membiayai kewangan bagi rakyat Malaysia yang beragama Islam menunaikan Umrah dan Haji di Mekah. Jumlah pinjaman yang ditawarkan adalah sehingga RM 100,000 dan tempoh bayaran balik pula adalah fleksibel dan boleh diselaraskan bergantung kepada kemampuan kewangan anda.

Manakala, pakej pinjaman peribadi Personal Financing-i Government Sector yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House ataupun Coshare, adalah untuk pegawai dan kakitangan tetap dan berpencen kerajaan awam Malaysia seperti guru, pensyarah, jurutera, doktor, jururawat, peguam, pembantu tadbir dsb. yang mempunyai gaji minimum RM 1,000 bagi tujuan pembiayaan mengubahsuai rumah, perubatan, pendidikan dan juga percutian.  Walau bagaimanapun, kakitangan tentera atau askar tidak layak memohon pakej ini. Kadar pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Kuwait Finance House atau Coshare, adalah dari RM 5,000 hingga RM 200,000 dengan tempoh bayaran balik dari 2 hingga 20 tahun. Semua pakej pinjaman peribadi Coshare atau KFH yang ditawarkan adalah dilindungi oleh Insuran Takaful.

Selain daripada Kuwait Finance House, Syarikat Coshare juga ada membuat kerjasama dengan Bank Al Rajhi dengan mewujudkan Pakej Pinjaman peribadi Coshare Al Rajhi yang boleh dikatakan merupakan pakej pinjaman terbaik dan terhangat di Malaysia sekarang dimana ia menawarkan kadar keuntungan terendah iaitu serendah 3.99% pada kadar rata dan jumlah payout wang tunai yang ditawarkan juga tinggi berbanding dengan pinjaman dari institusi kewangan lain iaitu sebanyak 99.1%. Untuk pengetahuan anda, kebanyakan badan koperasi hanya memberikan  bayaran atau payout sekitar 90% hingga 96% sahaja. Potongan ansuran bulanan juga dibuat melalui kod potongan gaji syarikat Coshare sendiri dan bukan melalui biro angkasa. Overlap atau tutup pinjaman lama juga dibenarkan oleh Coshare. Selain itu, peminjam yang telah disenaraihitamkan atau blacklist, CTOS dan CCRIS juga layak memohon dengan Coshare dengan syarat jumlah pinjaman yang sedia ada tidak melebihi RM30,000.00. Sekian dahulu, jumpa anda di artikel yang seterusnya.